Học Tiếng Anh

Allowable – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Allowable là gì?

Allowable có nghĩa là Sự cho phép

  • Allowable có nghĩa là Sự cho phép
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Sự cho phép Tiếng Anh là gì?

Sự cho phép Tiếng Anh có nghĩa là Allowable.

Ý nghĩa – Giải thích

Allowable nghĩa là Sự cho phép.

Đây là cách dùng Allowable. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Allowable là gì? (hay giải thích Sự cho phép nghĩa là gì?) . Định nghĩa Allowable là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Allowable / Sự cho phép. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Legal Executive là gì và cấu trúc cụm từ Legal Executive trong câu Tiếng Anh