Học Tiếng Anh

Allen key – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Allen key là gì?

Allen key có nghĩa là Chìa khóa lục giác

  • Allen key có nghĩa là Chìa khóa lục giác.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Chìa khóa lục giác Tiếng Anh là gì?

Chìa khóa lục giác Tiếng Anh có nghĩa là Allen key.

Ý nghĩa – Giải thích

Allen key nghĩa là Chìa khóa lục giác..

Đây là cách dùng Allen key. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Allen key là gì? (hay giải thích Chìa khóa lục giác. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Allen key là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Allen key / Chìa khóa lục giác.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Throwaway fabric - Từ điển số