Học Tiếng Anh

All-terrain vehicle – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

All-terrain vehicle là gì?

All-terrain vehicle có nghĩa là Xe địa hình

  • All-terrain vehicle có nghĩa là Xe địa hình.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Xe địa hình Tiếng Anh là gì?

Xe địa hình Tiếng Anh có nghĩa là All-terrain vehicle.

Ý nghĩa – Giải thích

All-terrain vehicle nghĩa là Xe địa hình..

Đây là cách dùng All-terrain vehicle. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô All-terrain vehicle là gì? (hay giải thích Xe địa hình. nghĩa là gì?) . Định nghĩa All-terrain vehicle là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng All-terrain vehicle / Xe địa hình.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page