All-terrain tyre – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

All-terrain tyre là gì?

All-terrain tyre có nghĩa là Vỏ xe chạy mọi địa hình

  • All-terrain tyre có nghĩa là Vỏ xe chạy mọi địa hình.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vỏ xe chạy mọi địa hình Tiếng Anh là gì?

Vỏ xe chạy mọi địa hình Tiếng Anh có nghĩa là All-terrain tyre.

Ý nghĩa – Giải thích

All-terrain tyre nghĩa là Vỏ xe chạy mọi địa hình..

Đây là cách dùng All-terrain tyre. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô All-terrain tyre là gì? (hay giải thích Vỏ xe chạy mọi địa hình. nghĩa là gì?) . Định nghĩa All-terrain tyre là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng All-terrain tyre / Vỏ xe chạy mọi địa hình.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Agressivity - Từ điển số