Học Tiếng Anh

Aligning punch – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Aligning punch là gì?

Aligning punch có nghĩa là Chốt định vị

  • Aligning punch có nghĩa là Chốt định vị.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Chốt định vị Tiếng Anh là gì?

Chốt định vị Tiếng Anh có nghĩa là Aligning punch.

Ý nghĩa – Giải thích

Aligning punch nghĩa là Chốt định vị..

Đây là cách dùng Aligning punch. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Aligning punch là gì? (hay giải thích Chốt định vị. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Aligning punch là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Aligning punch / Chốt định vị.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Accessory drive shaft rear seal
You cannot copy content of this page