Học Tiếng Anh

Air bag restraint system – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Air bag restraint system là gì?

Air bag restraint system có nghĩa là Hệ thống bảo vệ khi va chạm bằng túi khí

  • Air bag restraint system có nghĩa là Hệ thống bảo vệ khi va chạm bằng túi khí.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hệ thống bảo vệ khi va chạm bằng túi khí Tiếng Anh là gì?

Hệ thống bảo vệ khi va chạm bằng túi khí Tiếng Anh có nghĩa là Air bag restraint system.

Ý nghĩa – Giải thích

Air bag restraint system nghĩa là Hệ thống bảo vệ khi va chạm bằng túi khí..

Đây là cách dùng Air bag restraint system. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Air bag restraint system là gì? (hay giải thích Hệ thống bảo vệ khi va chạm bằng túi khí. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Air bag restraint system là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Air bag restraint system / Hệ thống bảo vệ khi va chạm bằng túi khí.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Woolen relief - Vĩnh Long Online

Rate this post