Học Tiếng Anh

Advertising research – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Advertising research là gì?

Advertising research có nghĩa là Nghiên cứu quảng cáo

  • Advertising research có nghĩa là Nghiên cứu quảng cáo
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Nghiên cứu quảng cáo Tiếng Anh là gì?

Nghiên cứu quảng cáo Tiếng Anh có nghĩa là Advertising research.

Ý nghĩa – Giải thích

Advertising research nghĩa là Nghiên cứu quảng cáo.

Đây là cách dùng Advertising research. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Advertising research là gì? (hay giải thích Nghiên cứu quảng cáo nghĩa là gì?) . Định nghĩa Advertising research là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Advertising research / Nghiên cứu quảng cáo. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Goods held under trust or for processing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.