Học Tiếng Anh

Advanced petrol engine management systems

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Advanced petrol engine management systems là gì?

Advanced petrol engine management systems có nghĩa là Các hệ thống điều khiển động cơ xăng tiên tiến

  • Advanced petrol engine management systems có nghĩa là Các hệ thống điều khiển động cơ xăng tiên tiến.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Các hệ thống điều khiển động cơ xăng tiên tiến Tiếng Anh là gì?

Các hệ thống điều khiển động cơ xăng tiên tiến Tiếng Anh có nghĩa là Advanced petrol engine management systems.

Ý nghĩa – Giải thích

Advanced petrol engine management systems nghĩa là Các hệ thống điều khiển động cơ xăng tiên tiến..

Đây là cách dùng Advanced petrol engine management systems. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Advanced petrol engine management systems là gì? (hay giải thích Các hệ thống điều khiển động cơ xăng tiên tiến. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Advanced petrol engine management systems là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Advanced petrol engine management systems / Các hệ thống điều khiển động cơ xăng tiên tiến.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Awl - Từ điển số

Rate this post

You cannot copy content of this page