Học Tiếng Anh

Adhesive – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Adhesive là gì?

Adhesive có nghĩa là Chất kết dính, keo

  • Adhesive có nghĩa là Chất kết dính, keo.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Chất kết dính, keo Tiếng Anh là gì?

Chất kết dính, keo Tiếng Anh có nghĩa là Adhesive.

Ý nghĩa – Giải thích

Adhesive nghĩa là Chất kết dính, keo..

Đây là cách dùng Adhesive. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Adhesive là gì? (hay giải thích Chất kết dính, keo. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Adhesive là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Adhesive / Chất kết dính, keo.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Rear outer seat cushion - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page