Học Tiếng Anh

Adhesive bonding – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Adhesive bonding là gì?

Adhesive bonding có nghĩa là Sự bám dính

  • Adhesive bonding có nghĩa là Sự bám dính.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sự bám dính Tiếng Anh là gì?

Sự bám dính Tiếng Anh có nghĩa là Adhesive bonding.

Ý nghĩa – Giải thích

Adhesive bonding nghĩa là Sự bám dính..

Đây là cách dùng Adhesive bonding. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Adhesive bonding là gì? (hay giải thích Sự bám dính. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Adhesive bonding là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Adhesive bonding / Sự bám dính.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Subbase - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page