Active crack – Từ điển số

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Active crack là gì?

Active crack có nghĩa là Vết nứt hoạt động

  • Active crack có nghĩa là Vết nứt hoạt động
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Vết nứt hoạt động Tiếng Anh là gì?

Vết nứt hoạt động Tiếng Anh có nghĩa là Active crack.

Ý nghĩa – Giải thích

Active crack nghĩa là Vết nứt hoạt động.

Đây là cách dùng Active crack. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Active crack là gì? (hay giải thích Vết nứt hoạt động nghĩa là gì?) . Định nghĩa Active crack là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Active crack / Vết nứt hoạt động. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Convertible top compartment lid striker adjustment