Học Tiếng Anh

Accessible – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Accessible là gì?

Accessible có nghĩa là Có thể tiếp cận được

  • Accessible có nghĩa là Có thể tiếp cận được
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Có thể tiếp cận được Tiếng Anh là gì?

Có thể tiếp cận được Tiếng Anh có nghĩa là Accessible.

Ý nghĩa – Giải thích

Accessible nghĩa là Có thể tiếp cận được.

Đây là cách dùng Accessible. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Accessible là gì? (hay giải thích Có thể tiếp cận được nghĩa là gì?) . Định nghĩa Accessible là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Accessible / Có thể tiếp cận được. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  The openness of the economy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.