Học Tiếng Anh

Accelerometer signal check – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Accelerometer signal check là gì?

Accelerometer signal check có nghĩa là Kiểm tra tín hiệu cảm biến gia tốc

  • Accelerometer signal check có nghĩa là Kiểm tra tín hiệu cảm biến gia tốc.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kiểm tra tín hiệu cảm biến gia tốc Tiếng Anh là gì?

Kiểm tra tín hiệu cảm biến gia tốc Tiếng Anh có nghĩa là Accelerometer signal check.

Ý nghĩa – Giải thích

Accelerometer signal check nghĩa là Kiểm tra tín hiệu cảm biến gia tốc..

Đây là cách dùng Accelerometer signal check. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Accelerometer signal check là gì? (hay giải thích Kiểm tra tín hiệu cảm biến gia tốc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Accelerometer signal check là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Accelerometer signal check / Kiểm tra tín hiệu cảm biến gia tốc.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Coat stand - Vĩnh Long Online