Học Tiếng Anh

Accelerating agent – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Accelerating agent là gì?

Accelerating agent có nghĩa là Chân ga, bàn đạp ga

  • Accelerating agent có nghĩa là Chân ga, bàn đạp ga.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Chân ga, bàn đạp ga Tiếng Anh là gì?

Chân ga, bàn đạp ga Tiếng Anh có nghĩa là Accelerating agent.

Ý nghĩa – Giải thích

Accelerating agent nghĩa là Chân ga, bàn đạp ga..

Đây là cách dùng Accelerating agent. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Accelerating agent là gì? (hay giải thích Chân ga, bàn đạp ga. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Accelerating agent là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Accelerating agent / Chân ga, bàn đạp ga.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Perimeter - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page