Học Tiếng Anh

Abreast – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Abreast là gì?

Abreast có nghĩa là (n) Sát bên nhau (hai nét vạch song song)

  • Abreast có nghĩa là (n) Sát bên nhau (hai nét vạch song song)
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sát bên nhau (hai nét vạch song song) Tiếng Anh là gì?

(n) Sát bên nhau (hai nét vạch song song) Tiếng Anh có nghĩa là Abreast.

Ý nghĩa – Giải thích

Abreast nghĩa là (n) Sát bên nhau (hai nét vạch song song).

Đây là cách dùng Abreast. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Abreast là gì? (hay giải thích (n) Sát bên nhau (hai nét vạch song song) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Abreast là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Abreast / (n) Sát bên nhau (hai nét vạch song song). Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cấu trúc và cách dùng Recommend trong Tiếng Anh
You cannot copy content of this page