Học Tiếng Anh

Abrasion là gì

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Abrasion là gì?

Abrasion có nghĩa là Sự mài bề mặt vật cứng nhờ ma sát

  • Abrasion có nghĩa là Sự mài bề mặt vật cứng nhờ ma sát.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sự mài bề mặt vật cứng nhờ ma sát Tiếng Anh là gì?

Sự mài bề mặt vật cứng nhờ ma sát Tiếng Anh có nghĩa là Abrasion.

Ý nghĩa – Giải thích

Abrasion nghĩa là Sự mài bề mặt vật cứng nhờ ma sát..

Đây là cách dùng Abrasion. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Abrasion là gì? (hay giải thích Sự mài bề mặt vật cứng nhờ ma sát. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Abrasion là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Abrasion / Sự mài bề mặt vật cứng nhờ ma sát.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Axle shimming - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page