Học Tiếng Anh

Abac – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Abac là gì?

Abac có nghĩa là Toán đồ

  • Abac có nghĩa là Toán đồ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Toán đồ Tiếng Anh là gì?

Toán đồ Tiếng Anh có nghĩa là Abac.

Ý nghĩa – Giải thích

Abac nghĩa là Toán đồ.

Đây là cách dùng Abac. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Abac là gì? (hay giải thích Toán đồ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Abac là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Abac / Toán đồ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Velour raising - Vĩnh Long Online