Học Tiếng Anh

Aba – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Aba là gì?

Aba có nghĩa là (n) (abaya)
1- Áo aba (áo ngoài giống hình cái túi của người Arab)

  • Aba có nghĩa là (n) (abaya)
    1- Áo aba (áo ngoài giống hình cái túi của người Arab).
    2- Vải từ lông lạc đà hoặc lông dê.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) (abaya)
1- Áo aba (áo ngoài giống hình cái túi của người Arab) Tiếng Anh là gì?

(n) (abaya)
1- Áo aba (áo ngoài giống hình cái túi của người Arab) Tiếng Anh có nghĩa là Aba.

Ý nghĩa – Giải thích

Aba nghĩa là (n) (abaya)
1- Áo aba (áo ngoài giống hình cái túi của người Arab).
2- Vải từ lông lạc đà hoặc lông dê..

Đây là cách dùng Aba. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Aba là gì? (hay giải thích (n) (abaya)
1- Áo aba (áo ngoài giống hình cái túi của người Arab).
2- Vải từ lông lạc đà hoặc lông dê. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Aba là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Aba / (n) (abaya)
1- Áo aba (áo ngoài giống hình cái túi của người Arab).
2- Vải từ lông lạc đà hoặc lông dê.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Iron stain remover - Vĩnh Long Online

Rate this post