100ml Graduated cylinder – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

100ml Graduated cylinder là gì?

100ml Graduated cylinder có nghĩa là Ống đong chia độ 100ml

  • 100ml Graduated cylinder có nghĩa là Ống đong chia độ 100ml
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Ống đong chia độ 100ml Tiếng Anh là gì?

Ống đong chia độ 100ml Tiếng Anh có nghĩa là 100ml Graduated cylinder.

Ý nghĩa – Giải thích

100ml Graduated cylinder nghĩa là Ống đong chia độ 100ml.

Đây là cách dùng 100ml Graduated cylinder. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 100ml Graduated cylinder là gì? (hay giải thích Ống đong chia độ 100ml nghĩa là gì?) . Định nghĩa 100ml Graduated cylinder là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 100ml Graduated cylinder / Ống đong chia độ 100ml. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Bottle jack - Vĩnh Long Online