123doc

10 bài tiểu luận, luận văn về phòng chống tham nhũng

Phòng chống tham nhũng là vấn đề xã hội luôn được quan tâm. Vì vậy, những bài tiểu luận, luận văn về đề tài này luôn được sinh viên thực hiện rất nhiều với mục địch tìm ra những giải pháp tốt nhất để hạn chế và phòng chống tình trạng tham nhũng.

Nếu bạn chưa biết cách triển khai bài viết về phòng chống tham nhũng, hãy theo dõi 10 bài tiểu luận, luận văn dưới đây để nắm chắc được vấn đề này.

I. Tham khảo 10 bài tiểu luận, luận văn về vấn đề phòng chống tham nhũng 

1. Tiểu luận về phòng chống tham nhũng 

Tham nhũng là vấn đề toàn cầu chứ không riêng gì tại Việt Nam. Tham nhũng ngăn cản ngăn cản đất nước phát triển, ngăn cản vượt qua các thách thức nghiêm trọng. Nó còn cản trở đầu tư trong và ngoài nước, làm lung lay, giảm niềm tin của Nhân dân đối với cán bộ. 

Sinh viên sau khi học lớp Thanh viên viên chính tại Trường cán bộ thanh tra đã thực hiện đề tài: Một số vấn đề chung và tham nhũng và thực trạng công tác phòng chống tham nhũng. Trong phạm vi nghiên cứu của bài tiểu luận, sinh viên chỉ nêu những vấn đề chung (quan điểm của đảng, nhà nước trong vấn đề này)… Đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa công tác, hiệu quả phòng chống tham nhũng. 

Bài tiểu luận về phòng, chống tham nhũng
Bài tiểu luận về phòng, chống tham nhũng

Download tài liệu

2. Bài tiểu luận pháp luật đại cương về phòng chống tham nhũng 

Đề tài: Phòng, chống tham nhũng tại Việt nam trong giai đoạn hiện nay và kiến nghị biện pháp phòng chống tham nhũng. Bài tiểu luận này của sinh viên đại học bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ bài tiểu luận nhưng học sinh nêu lên những nội dung hết sức phong phú và đầy đủ về vấn đề này. Bài tiểu luận được đánh giá cao bởi việc nghiên cứu chi tiết. Cấu trúc bao  gồm: 

 • Tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay 
 • Những thách thức đặt ra trong công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
 • Kiến nghị về công cuộc phòng, chống tham nhũng 
Bài tiểu luận pháp luật đại cương liên quan đến vấn đề chống tham nhũng 
Bài tiểu luận pháp luật đại cương liên quan đến vấn đề chống tham nhũng

Download tài liệu

3. Hoàn thiện pháp luật phòng chống tham nhũng ở Việt nam hiện nay

Đây là luận án tiến sĩ luật học chuyên ngành lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật. Phải nói rằng chuyên môn, mức độ nghiên cứu của bài luận này rất chuyên sâu. Bởi vì là luận án tiến sĩ nên việc nghiên cứu cũng phải kỹ lưỡng. 

Không chỉ đưa ra những cơ sở lý luận của pháp luật về phòng chống, tham nhũng. Nghiên cứu sinh còn phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về thực trạng pháp luật tại Việt Nam hiện nay. Từ cơ sở lý luận và thực trạng thì mới đưa ra quan điểm của mình và đề xuất yêu cầu, giải pháp hoàn thiện pháp luật phòng chống tham nhũng. 

Luận án tiến sĩ luật học về pháp luật phòng, chống tham nhũng 
Luận án tiến sĩ luật học về pháp luật phòng, chống tham nhũng

Download tài liệu

4. So sánh một số vấn đề về chống tham nhũng của Việt Nam – Singapore và kiến nghị 

Đây là một công trình nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên đại học luật tp Hồ Chí Minh. Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích nội dung. 

Nhóm sinh viên thực hiện nghiên cứu các bộ luật về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam và Singapore và tiến hành so sánh trên nhiều tiêu chí khác nhau. Ví dụ như: tên gọi của Luật, đối tượng, hiệu lục, thẩm quyền cơ quan điều tra, hình phạt… 

Từ những đánh giá này để thấy được những điều cần phải cải tiến. Và đưa ra kiến nghị, kết luận nâng cao công cuộc phòng tham nhũng tại Việt Nam 

So sánh một số vấn đề về chống tham nhũng của Việt Nam - Singapore 
So sánh một số vấn đề về chống tham nhũng của Việt Nam – Singapore

Download tài liệu

5. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chống tham nhũng tại tỉnh Thái Nguyên 

Công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Thái Nguyên nói riêng còn nhiều vấn đề phức tạp và kéo dài. Cần phải biết rõ nguyên nhân của nó để xem xét, đánh giá và lý giải nghiêm túc. Từ những nhìn nhận đó thì mới có bài học, kiến nghị với Tỉnh ủy phù hợp nhất. Đề tài này được thực hiện nhằm nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác chống tham nhũng tại tỉnh. Đồng thời đưa ra những kế hoạch phòng chống tham nhũng hiệu quả. 

Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chống tham nhũng tại tỉnh Thái Nguyên 
Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chống tham nhũng tại tỉnh Thái Nguyên

Download tài liệu

6. Đề tài tiểu luận: đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay 

Đấu tranh đẩy lùi, ngăn chặn tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách của cả nước. Bài tiểu luận cao học này được tiến hành nhằm góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của công tác tư tưởng trong việc phòng, chống tham nhũng. Những điều đã làm rõ trong đề tài đó là: 

 • Khảo sát làm rõ thực trạng 
 • Làm rõ các nội dung về mặt lý luật 
 • Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong việc ngăn chặn tệ nạn tham nhũng của nước ta. 
Đấu tranh phòng chống tham nhũng  ở Việt Nam hiện nay 
Đấu tranh phòng chống tham nhũng  ở Việt Nam hiện nay

Download tài liệu

7. Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng 

Đề tài khóa luận tốt nghiệp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Vấn đề chống tham nhũng luôn được đề cao trong thời xưa và nay. Theo tư tưởng của Hồ Chí Minh, nhiệm vụ chống tham nhũng quan trọng thế nào, bao gồm những nội dung chi tiết nào; thì trong bài luận này sẽ được làm rõ. 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng 
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng

Download tài liệu

8. Luận văn phòng chống tham nhũng trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh ở Sơn La 

Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm bởi mang tính thực tiễn và thời sự. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này. Tuy nhiên qua các giai đoạn, thực trạng sẽ có vấn đề khác nhau. 

Bài luận văn này với mục đích làm rõ vấn đề lý luận và thực tiễn. Đánh giá thực trạng cũng như đề xuất giải pháp thiết thực, hiệu quả, khai thi nhằm góp phần vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. 

Luận văn phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh ở Sơn La 
Luận văn phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh ở Sơn La

Download tài liệu

9. Tham khảo luận văn: Vai trò của thanh tra nhân dân trong việc phòng, chống tham nhũng 

Thanh tra đóng vai trò quan trọng quyết định đến hiệu quả của việc tham nhũng. Chính vì vậy, cần phải hiểu rõ vấn đề này để nâng cao Trách nhiệm, công tác thanh tra. 

Luận văn: vai trò của thanh tra trong phòng, chống tham nhũng 
Luận văn: vai trò của thanh tra trong phòng, chống tham nhũng

Download tài liệu

10. Một số biện pháp phòng, chống tham nhũng 

Trong phạm vi bài báo cáo, sinh viên chỉ nghiên cứu trên sách báo, internet và thực tế, đưa ra những vấn đề lý luận, thực trạng và những ảnh hưởng tới nền kinh tế. Từ đó đề xuất các biện pháp đấu tranh phòng chống phù hợp nhất. 

Mặc dù chỉ nghiên cứu, phân tích nội dung là chính nhưng bài tiểu luận được đánh giá rất cao bởi sự chi tiết, thông tin chính xác. Ngoài ra, các giải pháp đưa ra đều rất thiết thực và mới mẻ, khả thi. 

Một số biện pháp phòng, chống tham nhũng
Một số biện pháp phòng, chống tham nhũng

Download tài liệu

100+ Tiểu luận phòng chống tham nhũng hay

Đọc thêm:

Top 10 luận văn thạc sĩ giáo dục học không thể bỏ qua

10+ Báo cáo thực tập cây trồng hay không thể bỏ qua

II. Các vấn đề về phòng, chống tham nhũng cần biết 

1. Giải pháp chống tham nhũng cần tập trung thực hiện

Tùy thực trạng, từng giai đoạn và địa phương mà các biện pháp phòng chống tham nhũng sẽ thay đổi phù hợp. Dưới đây là 7 biện pháp có thể áp dụng, cần tập trung thực hiện: 

 • Cần phải rà soát, sửa đổi và bổ sung những văn bản quy phạm về pháp luật quản lý kinh tế – xã hội
 • Đẩy mạnh cải cách hành chính và nỗ lực hoàn thiện những quy định trong xây dựng. Ngoài ra, các dự án đấu thầu cần phải công khai và minh bạch 
 • Việc đánh giá cũng như hoàn thiện quy định về công tác cán bộ cũng phải chặt chẽ, có tính đảm bảo, thống nhất giữa các khâu với nhau. 
 • Đẩy mạnh tuyên truyền thực tiễn, phải chú trọng tính gương mẫu của cán bộ lãnh đạo 
 • Tập trung việc thanh tra, kiểm toán kỹ lưỡng những lĩnh vực có nguy cơ về tham nhũng. 

2. Vai trò của việc phòng chống tham nhũng

Phòng, chống tham nhũng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Cụ thể như sau: 

 • Giảm tình hình vi phạm pháp luật nói chung và những vấn đề về tội phạm tham nhũng nói riêng. 
 • Bảo vệ sự vững mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
 • Tạo lòng tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. 
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển vững mạnh 

Chính vì những vấn đề đó, chống tham nhũng là vai trò của toàn dân, toàn đất nước. Các bộ luật liên quan đến tham nhũng luôn được xem xét, cải cách và bổ sung theo từng năm cho phù hợp với tình trạng, thực tế của đất nước. 

Đọc thêm:

Những yêu cầu cơ bản khi thực hiện Đồ án hệ thống cung cấp điện

Những yêu cầu đối với đồ án cung cấp điện cho tòa nhà

III. Những vấn đề cần phải lưu ý khi thực hiện làm tiểu luận 

Phòng chống tham nhũng và là vấn đề nhạy cảm. Chính vì vậy, khi thực hiện tiểu luận, luận văn cần phải lưu ý những vấn đề sau: 

 • Các số liệu, thông tin cần phải đảm bảo chính xác tuyệt đối, có nguồn và trích, ghi rõ ràng. 
 • Cơ sở lý luận cần phải đầy đủ, phân tích chi tiết. Có thể tham khảo thực trạng phòng, chống tham nhũng tại nước ngoài và so sánh với Việt Nam để đưa ra những đề xuất, biện pháp phù hợp. 
 • Từ thực trạng để đề xuất các biện pháp sát thực tế, phù hợp. Tuy nhiên, những biện pháp phải có tính căn cứ, khả năng thực thi tốt. 
 • Tùy vào phạm vi nghiên cứu, trong khuôn khổ để mở rộng vấn đề một cách phù hợp. Vấn đề tham nhũng cần thời gian dài, kéo dài nhiều năm để giải quyết. Chính vì vậy, không nên quá kham phạm vi để khi nghiên cứu bị hời hợt, không tập trung được vào nội dung chính. 

Đọc thêm:

Những mẫu báo cáo thực tập tại trạm y tế xã mới nhất năm 2020 không thể bỏ qua

Top 11 mẫu báo cáo thực tập Dược lâm sàng tại bệnh viện hot nhất năm 2020

Trên đây là tổng hợp những bài tiểu luận, luận văn về phòng chống tham nhũng hay nhất. Qua các thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ, bạn đọc đã hiểu rõ các vấn đề liên quan đến phòng, chống tham nhũng. Bạn đọc có thể nắm vững và làm tốt bài tiểu luận của mình. 

Rate this post
Tham khảo thêm  Top 10 đề cương ôn tập môn Lịch sử không thể bỏ qua

You cannot copy content of this page