Thứ hai, Ngày 19 Tháng 2 Năm 2018 - 1:27 AM Trang chủ     Thư điện tử     Diễn đàn     Liên hệ

Skip Navigation Links
Giới thiệu
Đảng ủy và Lãnh đạo
Các Phòng chức năngExpand Các Phòng chức năng
Khoa - Tổ trực thuộcExpand Khoa - Tổ trực thuộc
TT Ngoại ngữ - Tin học
Đoàn thểExpand Đoàn thể
Tin tức hoạt động
Thông báo
Các văn bản cần biết
Ngành đào tạo năm 2017
Hình ảnh hoạt động
Tuyển sinh
Tuyển dụngExpand Tuyển dụng
Thời khóa biểu - Lịch thi
Thông tin tốt nghiệpExpand Thông tin tốt nghiệp
Tìm kiếm
Thông tin cần biết
  

 

Thông tin người dùng
User Online: 71
Truy cập: 2.764.098
User IP: 10.190.56.68
Đề án tuyển sinh 2015

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐSP VĨNH LONG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

 

         Số:       /ĐA-CĐSP                          Vĩnh Long, ngày      tháng        năm 2014

 

 

Đề nghị quý thầy, cô góp ý

bằng văn bản hoặc  mail  dungpham.cdsp@gmail.com gửi về Phòng QLĐT (Ô. Dũng)

chậm nhất vào ngày 15/8/2014. Xin cám ơn

 

ĐỀ ÁN

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

TỪ NĂM 2015

 
 

 

 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:

- Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009;

- Luật Giáo dục Đại học;

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

- Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020;

- Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020";

- Công văn số 2955 /KTKĐCLGD ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh riêng vào đại học và cao đẳng hệ chính quy;

- Căn cứ vào định hướng, đặc thù và nhu cầu của giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng;

Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long xây dựng Đề án tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy với các nội dung sau:

 

II. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

1. Mục đích

- Thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

- Thực hiện chuyển dần phương thức tuyển sinh chung sang phương thức tuyển sinh riêng theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học;

- Nhà trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp với các ngành đào tạo của trường;

- Đảm bảo chất lượng, phù hợp ngành nghề đào tạo, thực tiễn địa phương, nhu cầu nhân lực xã hội cần và đáp ứng mục tiêu của từng ngành đào tạo của Trường;

- Đánh giá một cách toàn diện và chính xác năng lực thực tiễn, động cơ học tập của thí sinh;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia dự tuyển và tăng cơ hội cho thí sinh vào học tại trường;

- Tổ chức tuyển sinh nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo kết quả tuyển sinh chính xác, khách quan và công bằng.

2. Nguyên tắc

- Đề án của Trường phù hợp với quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học, chiến lược phát triển Giáo dục và mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

- Đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Điều 34, Luật Giáo dục Đại học;

- Đảm bảo lộ trình đổi mới công tác tuyển sinh và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Phương thức tuyển sinh được xây dựng trên cơ sở phù hợp với nguồn lực tổ chức thực hiện tuyển sinh của Trường;

- Đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành đào tạo;

- Nghiêm túc, công khai, minh bạch và đúng quy định; không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực trong quá trình tổ chức xét tuyển, thi tuyển; không gây áp lực cho xã hội và tốn kém cho thí sinh.

 

III. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH VÀ TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN

1.       Phương thức thi chung.

- Từ năm 2015 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long tổ chức thi tuyển sinh cao đẳng và xét tuyển nguyện vọng bổ sung theo lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau đó nếu còn chỉ tiêu sẽ tổ chức xét tuyển .

- Đối với các ngành Sư phạm:

 

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Ghi chú

I.

Sư phạm:                                                        

 

Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh vĩnh Long từ 3 năm trở lên

1

Sư phạm Toán học

C140209

 

2

Sư phạm Vật lý

C140211

 

3

Sư phạm Tin học

C140210

 

4

Sư phạm Tiếng Anh

C140231

 

5

Giáo dục Công dân

C140204

 

6

Sư phạm Hóa học

C140212

 

7

Sư phạm Ngữ văn

C140217

 

8

Sư phạm sinh học

C140213

 

9

Sư phạm Lịch sử

C140218

 

10

Giáo dục Thể chất

C140206

Thi năng khiếu

11

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

C140214

 

12

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

C140215

 

13

Sư phạm Kinh tế gia đình

C140216

 

14

Giáo dục Tiểu học

C140202

 

15

Giáo dục Mầm non

C140201

Thi năng khiếu

 

Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Long từ 03 năm trở lên (trường sẽ tổ chức thi năng khiếu đối với những ngành có năng khiếu và thi đề riêng của trường).

Trường tổ chức xét tuyển nếu còn chỉ tiêu.

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi 3 chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dựa vào các tiêu chí xét tuyển như sau:

 a. Thí sinh thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo đề thi 3chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt “mức điểm” cao đẳng theo quy định, không có môn nào bị điểm liệt (0 điểm);

b. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện theo quy định hiện hành theo đối tượng và khu vực của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c. Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí dự xét tuyển theo quy định hiện hành;

d. Căn cứ vào chỉ tiêu trường sẽ công bố điểm chuẩn và gọi thí sinh nhập học theo thời gian quy định của trường.

2.1.1. Đối với các ngành không thi năng khiếu: xét tuyển từ tổng điểm của 3 môn thi cùng khối xét tuyển.

2.1.2. Đối với các ngành có thi năng khiếu: xét tuyển từ tổng điểm 3 môn thi cùng khối xét tuyển (điểm năng khiếu phải đạt từ 5.0 trở lên)

- Đối với các ngành Ngoài Sư phạm:

 

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Ghi chú

I.

Ngoài sư phạm:

 

Tuyển sinh trong cả nước

1

Tiếng Anh

C220201

 

2

Quản trị văn phòng

C340406

 

3

Thư ký văn phòng

C340407

 

4

Việt Nam học

C220113

 

5

Quản lý văn hóa

C220342

 

6

Khoa học thư viện

C320202

 

 

Tuyển thí sinh trong cả nước.

Việc tổ chức thi chung được thực hiện theo các quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

2.                   Phương thức tuyển sinh riêng theo hình thức xét tuyển đối với các ngành ngoài sư phạm.

2.1. Tiêu chí  xét tuyển.

Trường hợp 1: xét tuyển thí sinh dự thi theo kỳ thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo 80% chỉ tiêu còn lại trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao.

Trường hợp 2: Xét tuyển theo tiêu chí riêng của trường từ 20% trở lên của tổng chỉ tiêu còn lại trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao.

 Xét tuyển theo các tiêu chí riêng của trường cụ thể như sau:

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

- Tiêu chí 2: Hạnh kiểm xếp từ loại Khá trở lên ở 3 năm học 10, 11, 12.

- Tiêu chí 3: Tổng điểm trung bình cả năm của 3 môn (thuộc khối xét tuyển) trong 3 năm 10, 11, 12 đạt từ 45.0 điểm trở lên.

Ghi chú:

+ Thí sinh nộp hồ sơ khi thỏa mãn tất cả các điều kiện để được xét tuyển, quá trình xét trúng tuyển được thực hiện theo nguyên tắc điểm (theo tiêu chí 3) từ cao đến thấp đến khi đủ chỉ tiêu dự kiến.

+ Đối với khối T, M, trường sẽ tổ chức thi năng khiếu theo đề thi của trường và xét các môn còn lai theo các tiêu chí như trên. Điều kiện để được xét môn năng khiếu phải từ 5.0 điểm trở lên.

2.2. Các ngành và khối xét tuyển.

 

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi, xét tuyển

Môn xét tuyển

Ghi chú

I.

        Sư phạm                                                         

 

 

 

Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh vĩnh Long từ 3 năm trở lên

1

Sư phạm Toán học

C140209

A

A1

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

 

2

Sư phạm Vật lý

C140211

A

A1

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

 

3

Sư phạm Tin học

C140210

A

A1

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

 

4

Sư phạm Tiếng Anh

C140231

D1

Toán, Tiếng Anh, Văn

 

5

Giáo dục Công dân

C140204

A

A1

          B

C

D1

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa, Sinh

Văn, Sử, Địa

Toán, Tiếng Anh, Văn

 

6

Sư phạm Hóa học

C140212

B

Toán, Hóa, Sinh

 

7

Sư phạm Ngữ văn

C140217

C

Văn, Sử, Địa

 

8

Sư phạm sinh học

C140213

B

Toán, Hóa, Sinh

 

9

Sư phạm Lịch sử

C140218

C

Văn, Sử, Địa

 

10

Giáo dục Thể chất

C140206

T

Toán, Sinh, Năng khiếu

Thi năng khiếu

11

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

C140214

A

Toán, Lý, Hóa

 

12

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

C140215

A

 B

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

 

13

Sư phạm Kinh tế gia đình

C140216

A

 A1

 B

 C

 D1

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa, Sinh

Văn, Sử, Địa

Toán, Tiếng Anh, Văn

 

14

Giáo dục Tiểu học

C140202

A

 D1

 A1

 B

 C

Toán, Lý, Hóa

Toán, Tiếng Anh, Văn

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa, Sinh

Văn, Sử, Địa

 

15

Giáo dục Mầm non

C140201

M

Toán, Văn, Năng khiếu

Thi năng khiếu

II.

Ngoài sư phạm:

 

 

 

Tuyển sinh trong cả nước

1

Tiếng Anh

C220201

D1

Toán, Tiếng Anh, Văn

 

2

Quản trị văn phòng

C340406

C

 D1

Văn, Sử, Địa

Toán, Tiếng Anh, Văn

 

3

Thư ký văn phòng

C340407

C

 D1

Văn, Sử, Địa

Toán, Tiếng Anh, Văn

 

4

Việt Nam học

C220113

C

 D1

Văn, Sử, Địa

Toán, Tiếng Anh, Văn

 

5

Quản lý văn hóa

C220342

C

 D1

Văn, Sử, Địa

Toán, Tiếng Anh, Văn

 

6

Khoa học thư viện

C320202

C

 D1

Văn, Sử, Địa

Toán, Tiếng Anh, Văn

 

 

 

2.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

- Hồ sơ đăng ký dự thi đại học , cao đẳng (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Đơn xin xét tuyển (theo mẫu của Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long).

- Học bạ THPT hoặc tương đương (phô tô công chứng).

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương  tạm thời (phô tô công chứng).

- 3 ảnh chân dung mới cỡ 3x4.

2.4. Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ:

a) Thời gian:

- Đợt 1: Từ 15/3/2015 – 15/4/2015 hồ sơ bao gồm:

+ Hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng.

+ Đơn xin xét tuyển.

+ Học bạ THPT hoặc tương đương lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (phô tô công chứng) (bổ sung giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương  tạm thời (phô tô công chứng) sau khi đã tốt nghiệp).

+ 3 ảnh cỡ 3x4.

- Đợt 2: Từ 25/6/2015 – 25/7/2015 hồ sơ bao gồm:

+ Hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng.

+ Đơn xin xét tuyển.

+ Học bạ THPT hoặc tương đương lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (phô tô công chứng)

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương  tạm thời (phô tô công chứng) sau khi đã tốt nghiệp).

+ 3 ảnh cỡ 3x4.

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long, số 75 Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

c) Phương thức:

- Nộp trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long, số 75 Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

- Gửi phát nhanh qua bưu điện về: Quản lý đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long, số 75 Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

2.5. Thời gian thi năng khiếu: Từ ngày 17/7/2015 đến ngày 18/7/2015.

2.6. Thời gian xét tuyển:  từ 27/7/2015-31/7/2015.

2.7. Quy trình xét tuyển:

- Thành lập Hội đồng xét tuyển:

+ Bước 1: sơ tuyển sau khi thí sinh nộp hồ sơ.

+ Bước 2: xét tuyển đối với tất cả các  ngành được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu và xét điểm thi năng khiếu đối với 2 ngành: Giáo dục thể chất và Giáo dục mầm non.

- Nguyên tắc xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống đến khi hết chỉ tiêu.

- Chính sách ưu tiên: Trường thực hiện chính sách ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng được quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2.8. Lệ phí tuyển sinh: Theo thông báo hàng năm của trường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

                1. Công tác chuẩn bị tuyển sinh

                - Căn cứ quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh, trường ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh (HĐTS), HĐTS chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo toàn bộ hoạt động tuyển sinh của cũa trường.

                - HĐTS có các ban giúp việc: Ban thư ký, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban chấm kiểm tra, Ban phgúc khảo, Ban cơ sở vật chất…

 - Ban hành các văn bản, biểu mẫu phục vụ công tác thi tuyển, xét tuyển và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website của nhà trường.

- Chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, văn phòng phẩm…cho việc tổ chức tuyển sinh.

- Cử những cán bộ có năng lực chuyên môn, phẩm chất thực hiện xây dựng quy trình thi năng khiếu và ra đề thi.

- Tổ chức thu nhận hồ sơ, kiểm tra tính chính xác của hồ sơ theo quy định.

- Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát: phối hợp với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan bảo vệ an ninh nội bộ tổ chức tốt việc giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trước, trong và sau khi kết thúc tuyển sinh theo quy định.

- Cơ sở vật chất: Trường sẽ đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất (phòng thi, điện, nước...) để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

2. Tổ chức tuyển sinh

- Dưới sự chỉ đạo của HĐTS, các Ban sẽ thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn và chức năng của mình như: Quy chế tuyển sinh và các quy định hiện hành về công tác tuyển sinh.

- Quá trình tuyển sinh được thực hiện theo đúng quy trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và quy trình tuyển sinh riêng của nhà trường.

- Thanh tra tuyển sinh chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát chặt chẽ đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh; kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm và đề xuất các hình thức xử lý theo đúng quy chế tuyển sinh.

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kịp thời trong từng giai đoạn triển khai nội dung Đề án tuyển sinh. Kết thúc kỳ tuyển sinh, nhà trường tổng kết, đáng giá và rút kinh nghiệm, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

V. LỘ TRÌNH VÀ CAM KẾT CỦA NHÀ TRƯỜNG

1. Lộ trình:

Năm 2015:

- Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long thực hiện thi chung và xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Ngoài việc thi chung, xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long còn tổ chức tuyển sinh riêng của trường như Đề án đã xây dựng.

                Từ năm 2016 trở đi:

 

Trên cơ sở kinh nghiệm tổ chức tuyển sinh năm 2015, trường sẽ tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm để hoàn thiện Đề án tuyển sinh của nhà trường cho những năm tiếp theo.

- Nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo còn tổ chức kỳ thi 3 chung thì nhà   trường tiếp tục thực hiện như Đề án đã xây dựng.

- Nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo không tổ chức kỳ thi 3 chung phương án tuyển sinh là:

+ Tổ chức tuyển sinh riêng theo các hình thức sau đây: tổ chức thi và xét tuyển (chi tiết sẽ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện).

+ Xét tuyển như Đề án đã xây dựng.

2. Cam kết

- Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long tổ chức tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các thí sinh tham gia đăng ký thi tuyển, xét tuyển, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan và chống mọi hiện tượng tiêu cực.

- Các thông tin về hoạt động tuyển sinh của Trường được công bố rộng rãi, công khai để xã hội, phụ huynh và thí sinh theo dõi, giám sát.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời. Kết thúc kỳ tuyển sinh, Trường tiến hành tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng tiến độ.

- Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật các hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm Quy chế. 

Căn cứ vào tình hình thực tế và năng lực của Trường về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên cơ hữu, kinh nghiệm quản lý về hoạt động dạy, học, thi cử…, Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long rất mong Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận cho Trường được tổ chức tuyển sinh theo Đề án như trên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Trường góp phần đáp ứng nguồn nhân lưc chất lượng cho địa phương.

Trong trường hợp có những thay đổi lớn về cách thức tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng và tốt nghiệp Trung học phổ thông, trên cơ sở đánh giá tính phù hợp của Đề án nhà trường sẽ điều chỉnh, bổ sung Đề án tuyển sinh cho phù hợp với xu thế phát triển Giáo dục của cả nước, Đề án sẽ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến trước khi thực hiện.

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Vụ GDĐH (b/c);

 

Thông báo
Thông báo tuyển dụng

 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long cần tuyển 02 nhân viên hợp đồng phục vụ như sau:

THÔNG BÁO KHẨN

THÔNG BÁO KHẨN đến toàn thể Giảng viên, sinh viên được nghỉ từ ngày 25/12 đến hết ngày 26/12/2017

 

Nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ của CBCCVC-NLĐ

Công văn số: 1236/SGDĐT-VP về việc tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ của CBCCVC-NLĐ

KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ GDMN KHÓA 2

 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long khai giảng lớp nghiệp vụ giáo dục mầm non (bảo mẫu) 

 Hồ sơ gồm: 

- Bản sao CMND hoặc giấy khai sinh

- Bản sao bằng tốt nghiệp THCS trở lên

- 02 ảnh 3x4

Nhận hồ sơ đến hết ngày: 15/12/2017

Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

 Công văn số: 3755/BGDĐT-GDTX về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Công văn số: 6089/BGDĐT-GDTX về việc phúc đáp CV số 4453/BNV-CCVC

 

Hướng dẫn thực hiện 1 số điều về miễn, giảm học phí

 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn thực hiện 1 số điều về miễn, giảm học phí

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

Đề án tuyển sinh 2015

 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long xây dựng đề án tuyển sinh cao đẳng chính quy từ năm 2015


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG
Số 75 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TPVL, tỉnh Vĩnh Long 
Điện thoại: 0703 823310 - Fax: 0703 830525