Thứ hai, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2017 - 9:36 AM Trang chủ     Thư điện tử     Diễn đàn     Liên hệ

Skip Navigation Links
Giới thiệu
Đảng ủy và Lãnh đạo
Các Phòng chức năngExpand Các Phòng chức năng
Khoa - Tổ trực thuộcExpand Khoa - Tổ trực thuộc
TT Ngoại ngữ - Tin học
Đoàn thểExpand Đoàn thể
Tin tức hoạt động
Thông báo
Các văn bản cần biết
Ngành đào tạo năm 2017
Hình ảnh hoạt động
Tuyển sinh
Tuyển dụngExpand Tuyển dụng
Thời khóa biểu - Lịch thi
Thông tin tốt nghiệpExpand Thông tin tốt nghiệp
Tìm kiếm
Thông tin cần biết
  

 

Thông tin người dùng
User Online: 5
Truy cập: 2.631.084
User IP: 54.198.165.74
Chức năng - Nhiệm vụ của Phòng Công tác Sinh viên

 

Tổng số CB, NV: 05

Trưởng phòng: Phạm Văn Hoàng

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐƯỢC GIAO

I.  CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:

- Góp phần tổ chức các đợt học tập, nghiên cứu quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai các văn bản pháp luật mới, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức chào cờ đầu tháng, tham gia báo cáo thời sự…  theo sự chỉ đạo của Đảng uỷ và cấp trên cho SV;

- Tổ chức tốt “Tuần sinh hoạt công dân-sinh viên” đầu năm, đầu khoá và cuối khoá học. Giúp cho sinh viên hiểu được tình hình của đất nước về các mặt kinh tế, xã hội, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nắm chắc các quy chế quy định, các chế độ chính sách có liên quan;

- Tham gia tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống mại dâm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tác hại của thuốc lá, trò chơi điện tử có nội dung không lành mạnh…

- Tổ chức cho sinh viên  đăng ký thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp Nhà nước, quy định của địa phương, giữ gìn môi trường sống lành mạnh, không sử dụng ma túy, không tham gia sản xuất buôn bán vận chuyển ma túy, không sử dụng văn hóa phẩm đồi trụy, mê tín dị đoan, có trách nhiệm tố giác tội phạm, chấp hành tốt những quy định về trật tự an toàn giao thông…

- Triển khai thực hiện chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em, phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc…

- Quan tâm xây dựng các mối quan hệ ứng xử đúng mực, văn minh, lịch sự, có tinh thần tương thân tương ái; trang phục gọn gàng, đúng quy định; không nói tục, chửi thề, đua xe trái phép, đánh bài... dưới bất kỳ hình thức nào;

- Thực hiện tốt công tác đánh giá kết quả rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của sinh viên;

- Đề xuất hội nghị giao ban công tác sinh viên, tổ chức việc đối thọai giữa lãnh đạo nhà trường và sinh viên.

 

II. CÔNG TÁC SINH VIÊN  :

1. Công tác tổ chức hành chính :

- Lên danh sách các lớp, lập mã sinh viên, chuẩn y đội ngũ cán bộ lớp, triển khai lập thẻ sinh viên, bảng tên, lý lịch sinh viên trích ngang đối với sinh viên khóa mới;

- Tổ chức tiếp nhận sinh viên vào ở ký tuc xá, ổn định nền nếp, đăng ký tạm trú;

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan sinh viên;

- Thống kê, tổng hợp báo cáo định kỳ về trên.

2. Công tác quản lý hoạt động học tập, rèn luyện của sinh viên

- Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên;

- Theo dõi tình hình học tập của sinh viên để có những đề xuất chính đáng;

- Theo dõi các cống hiến, các vi phạm… để phát huy, đánh giá chính xác trong sinh viên. Biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong học tập và rèn luyện; đấu tranh xử lý kỷ luật những sinh viên vi phạm nội quy, quy chế;

- Phối hợp tổ chức cho sinh viên tham gia các hội thi tìm hiểu, thi Olympic các môn học và các hoạt động khuyến khích học tập khác;

- Đẩy mạnh việc kiểm điểm các mặt hoạt động, nhận xét, xếp loại thi đua ;

- Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia các tổ chức của Đảng, đoàn thể trong trường; phối hợp với Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trong các hoạt động của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường phấn đấu tốt.

3. Công tác chăm lo sức khoẻ cho sinh viên  :

- Tham gia chăm lo đời sống tinh thần, thu hút sinh viên vào các hoạt động lành mạnh, các phong trào vui khỏe, để hạn chế và ngăn ngừa các mặt tiêu cực, phòng chống tệ nạn;

- Phối hợp Phòng Kế hoạch-Tổng hợp tổ chức thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ cho sinh viên, sơ cứu kịp thời các trường hợp ốm đau, tai nạn; chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho sinh viên;

- Thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá theo quy định của Bộ Giaos dục và Đào tạo; giáo dục phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS;

- Tạo điều kiện cho sinh viên luyện tập, tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

- Tham gia tổ chức tốt tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và tuần lễ nước sạch vệ sinh môi trường;

- Phối hợp với y tế và các bộ phận chức năng kiểm tra thường xuyên vệ sinh môi trường; vận động sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn thân thể...

4. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên :

- Triển khai và thực hiện tốt các chế độ, chính sách Nhà nước quy định như học bổng khuyến khích học tập, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm;

- Quan tâm, giúp đỡ sinh viên diện chính sách, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;

- Giúp sinh viên khó khăn hoàn thành hồ sơ vay vốn học tập;

- Vận động học bổng cho sinh viên vượt khó hiếu học.

5. Công tác an ninh chính trị, an toàn, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội 

- Tuyên truyền phổ biến  giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác;

- Thực hiện tốt các kế hoạch thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; phong trào phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội;

- Giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quan hệ giữa sinh viên với các bộ phận chức năng, các tổ chức trong và ngoài trường;

- Đề nghị lập hòm thư “Góp ý” tham gia góp ý xây dựng trường, lớp, đoàn thể; tố giác sinh viên có liên quan đến tệ nạn xã hội; xây dựng tập thể đoàn kết, thân ái, vững mạnh.

6. Thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú : 

- Sắp xếp nơi ở, phù hợp thực tế và thực hành tiết kiệm. Thực hiện khoán điện, nước trong khu KTX theo định mức 5kw điện, 3m3 nước/sinh viên;

- Phát huy tốt vai trò tự quản trong sinh viên, sinh viên ở nội trú thường xuyên họp nhận xét, rút kinh nghiệm việc ăn ở, sinh hoạt, hoạt động tự quản...

- Phòng ở đảm bảo vệ sinh, gọn gàng, ngăn nắp, thông thoáng; giường ngủ không che chắn mất mỹ quan; không thờ cúng, sinh hoạt tôn giáo trong khu nội trú;

- Thực hiện công bằng, công khai, dân chủ về mọi mặt trong công tác sinh viên nội trú; đồng thời sinh viên ở nội trú phải chấp hành nội quy quy chế, đóng lệ phí nội trú đầy đủ, đúng thời gian quy định; chỉ sắp xếp nơi ở cho sinh viên đã đóng lệ phí;

- Sinh viên nội trú không tổ chức đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào, không có tệ nạn ma tuý, tệ nạn xã hội, không uống rượu, gây gổ đánh nhau và không vi phạm pháp luật.

7. Thực hiện công tác quản lý sinh viên ngoại trú  :

- Sinh viên ở ngoại trú phải khai báo đăng ký tạm trú, tạm vắng với công an địa phương, địa chỉ nơi ở trọ với trường, khi thay đổi nơi ở trọ phải trình báo kịp thời;

- Lập danh sách sinh viên ở trọ nhà dân đi học, có địa chỉ, số điện thoại cụ thể. Phối hợp với công an và chính quyền địa phương nơi  sinh viên trọ học để nắm chặt thực trạng;

- Sinh viên ngoại trú thực hiện lối sống văn minh lịch sự trong khu nhà trọ; chấp hành tốt những quy định của địa phương và khu nhà trọ;

- Phối hợp với công an, chính quyền địa phương, chủ nhà trọ trong công tác sinh viên ngoại trú để đảm bảo an ninh, chính trị, an toàn cho SV;

- Tổ chức gặp gỡ sinh viên ngoại trú để nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất.

III.  CÔNG TÁC KHÁC:

- Cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các phòng-khoa-tổ-đoàn thể trong việc đẩy mạnh các phong trào học tập, phong trào tự học, tự rèn của sinh viên; giáo dục sinh viên; tuyên truyền thực hiện tốt các phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, mại dâm, an toàn giao thông, phòng chống tác hại của thuốc lá… 

- Phát huy vai trò nòng cốt của các đoàn thể trong nhà trường, thu hút, tập họp đông đảo sinh viên vào các hoạt động giáo dục thông qua các hoạt động tổ chức các ngày lễ lớn, tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các hội thi…

- Thực hiện tốt các cuộc vận động.

- Quan hệ với chính quyền và công an các xã, phường có sinh viên trọ học trong việc phối hợp quản lý sinh viên ngoại trú .                                                                

Một số chỉ tiêu:

- 100% viên chức tham gia học tập Chỉ thị, Nghị quyết…

- 100% viên chức tham gia sinh hoạt đoàn thể.

- 100% viên chức hưởng ứng tốt các cuộc vận động.

- 100% viên chức chấp hành nghiêm túc pháp luật và những quy định của trường.

- Thực hiện tốt nếp sống văn minh, đạt 95 điểm trở lên.

- 100% viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 15% phấn đấu đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

- Tập thể phòng đạt Tập thể Lao động Tiên tiến.

   

                      TRƯỞNG PHÒNG


 

Phòng Công tác sinh viên

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG
Số 75 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TPVL, tỉnh Vĩnh Long 
Điện thoại: 0703 823310 - Fax: 0703 830525