Thứ ba, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2020 - 4:47 PM Trang chủ     Thư điện tử     Diễn đàn     Liên hệ

Skip Navigation Links
Giới thiệu
Đảng ủy và Lãnh đạo
Các Phòng chức năngExpand Các Phòng chức năng
Khoa - Tổ trực thuộcExpand Khoa - Tổ trực thuộc
TT Ngoại ngữ - Tin học
Đoàn thểExpand Đoàn thể
Tin tức hoạt động
Thông báo
Các văn bản cần biết
Ngành đào tạo năm 2017
Hình ảnh hoạt động
Công khai Đào tạo - Tài chính
Tuyển sinh
Tuyển dụngExpand Tuyển dụng
Thời khóa biểu - Lịch thi
Thông tin tốt nghiệpExpand Thông tin tốt nghiệp
Tìm kiếm
Thông tin cần biết
  

 

Thông tin người dùng
User Online: 9
Truy cập: 5.492.473
User IP: 34.204.193.85
Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Kế toán

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP – KẾ TOÁN

Trưởng phòng:       

Ông Phan Phúc Bình

DĐ: 0908.480925

Phó trưởng phòng:

Ông Lê Tấn Lợi

DĐ: 0939693219

Các thành viên

 

 

 

Ông Hoàng Văn Vận

 

 

Bà Nguyễn Hải Âu

 

 

Ông Đặng Ngọc Phương

 

 

Ông Trần Minh Dũng

 

 

Ông Nguyễn Hữu Anh Khoa

 

 

Ông Trần Văn Công

 

 

Bà Huỳnh Kim Ngưu

 

 

Bà Lê Thị Kiều Nhi

 

 

Bà Phạm Ngọc Thủy Tiên

 

 

Bà Lê Thu Ngân

 

 

Bà Nguyễn Minh Tâm

 

 

Chức năng, nhiệm vụ:

 

Phòng KHTH-KT là phòng chức năng, một bộ phận thuộc Trường CĐSP Vĩnh Long có nhiệm vụ tham mưu tổng hợp và thực hiện các công việc chính là quản trị văn phòng, tổ chức, tổng hợp, tài chính, văn thư lưu trữ, y tế, quản lí cơ sở vật chất, bảo vệ cơ quan, những phần việc khác được phân công nhằm phục vụ sự chỉ đạo, điều hành thống nhất, liên tục của lãnh đạo.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng và tham gia thực hiện các kế hoạch mang tính chiến lược của trường.

            - Trong công tác thuộc chức năng văn phòng: Phòng KHTH-KT thực hiện việc quản lí mua sắm văn phòng phẩm phục vụ yêu cầu chính trị, chuyên môn của trường, đáp ứng đề xuất của các bộ phận sau khi lãnh đạo trường đã phê duyệt; theo dõi, thực hiện đúng qui định về văn thư lưu trữ; quản lí, theo dõi các mặt về cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học trong toàn trường; bảo vệ an toàn cơ quan xuyên suốt mọi thời gian; y tế và những công việc cụ thể khác theo phân công và điều động của lãnh đạo trường. thực hiện các chế độ về tiền lương, phụ cấp, phúc lợi xã hội.

            - Trong công tác tổ chức: thực hiện tham mưu,  trình lãnh đạo phê duyệt các văn bản về tổ chức, nhân sự, tiền lương, bảo hiểm… của tất cả các bộ phận, thành viên trong trường.

            - Trong công tác tài chính: thực hiện các chế độ về tiền lương, phụ cấp, phúc lợi xã hội...

 

                                                                                                            

Phòng KHTH - Kế Toán
Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Kế toán

 Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Kế toán


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG
Số 75 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TPVL, tỉnh Vĩnh Long 
Điện thoại: 0703 823310 - Fax: 0703 830525