Thứ ba, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2020 - 3:28 PM Trang chủ     Thư điện tử     Diễn đàn     Liên hệ

Skip Navigation Links
Giới thiệu
Đảng ủy và Lãnh đạo
Các Phòng chức năngExpand Các Phòng chức năng
Khoa - Tổ trực thuộcExpand Khoa - Tổ trực thuộc
TT Ngoại ngữ - Tin học
Đoàn thểExpand Đoàn thể
Tin tức hoạt động
Thông báo
Các văn bản cần biết
Ngành đào tạo năm 2017
Hình ảnh hoạt động
Công khai Đào tạo - Tài chính
Tuyển sinh
Tuyển dụngExpand Tuyển dụng
Thời khóa biểu - Lịch thi
Thông tin tốt nghiệpExpand Thông tin tốt nghiệp
Tìm kiếm
Thông tin cần biết
  

 

Thông tin người dùng
User Online: 5
Truy cập: 5.492.442
User IP: 34.204.193.85
Phòng CTSV - BĐCLGD

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN – BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

            Phòng Công tác sinh viên – Bảo đảm chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số 438/QĐ-CĐSP ngày 28/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long…. (sáp nhập Phòng Công tác sinh viên và bộ phận Bảo đảm chất lượng giáo dục)

BIÊN CHẾ ĐƠN VỊ VÀ PHÂN CÔNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chi chú

1

Hồ Văn Hiếu

Phó Trưởng phòng

 

2

Võ Cao Thức

Chuyên viên

 

3

Nguyễn Thị Bích Trâm

Chuyên viên

 

4

Nguyễn Thị Quốc Minh

Nhân viên phục vụ ký túc xá

 

5

Võ Trương Mỹ Thuận

Nhân viên phục vụ ký túc xá

 

6

Phạm Công Tâm

Nhân viên bảo vệ ký túc xá

 

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I. Công tác sinh viên

1. Công tác chính trị tư tưởng 

- Góp phần tổ chức các đợt học tập, nghiên cứu quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai các văn bản pháp luật mới, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức chào cờ đầu tháng, tham gia báo cáo thời sự … cho công chức, viên chức và sinh viên theo kế hoạch của nhà trường;

- Tham gia tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống mại dâm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, các quy định về an toàn giao thông, phòng chống tác hại của thuốc lá, trò chơi điện tử có nội dung không lành mạnh …;

- Vận động cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên thực hiện tốt Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường đã được Hiệu trưởng nhà trường ban hành

- Thực hiện tốt công tác đánh giá kết quả rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của sinh viên;

- Thực hiện giao ban đoàn thể mỗi quý một lần do Đảng ủy chủ trì.

2. Công tác hành chính

- Lập danh sách các lớp, lập mã số sinh viên, hướng dẫn các lớp năm thứ I thực hiện các biểu mẫu phục vụ cho công tác quản lý sinh viên;

- Làm thẻ sinh viên, bảng tên, lý lịch trích ngang đối với sinh viên khóa mới;

- Tổ chức tiếp nhận sinh viên vào ở ký túc xá, ổn định nền nếp, đăng ký tạm trú;

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên;

2. Công tác quản lý các hoạt động học tập, rèn luyện của sinh viên

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng, khoa trong việc theo dõi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện từng học kỳ và năm học của sinh viên đúng quy trình, đúng thủ tục và thời gian quy định;

- Phối hợp với các phòng, khoa và đoàn thể tổ chức cho sinh viên tham gia các hội thi tìm hiểu, thi Olympic các môn học và các hoạt động khuyến khích học tập khác theo kế hoạch chung của nhà trường;

- Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia các tổ chức của Đảng, đoàn thể trong trường; phối hợp với Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trong các hoạt động của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường phấn đấu, rèn luyện tốt.

3. Công tác chăm lo sức khoẻ cho sinh viên

- Phối hợp với các đoàn thể trong trường thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần của sinh viên, thu hút sinh viên vào các hoạt động lành mạnh, các phong trào vui khỏe để hạn chế và ngăn ngừa các mặt tiêu cực, tệ nạn xã hội len lõi vào trường;

- Phối hợp với Phòng KHTH-KT tổ chức thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ cho sinh viên, sơ cứu kịp thời các trường hợp ốm đau, tai nạn; chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho sinh viên;

- Tạo điều kiện để sinh viên luyện tập, tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

4. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên

- Triển khai và thực hiện tốt các chế độ, chính sách Nhà nước quy định đối với sinh viên như: học bổng khuyến khích học tập, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm;

- Quan tâm, giúp đỡ sinh viên diện chính sách, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;

- Vận động học bổng cho sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện.

5. Công tác an ninh chính trị, an toàn, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội 

- Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác;

- Thực hiện tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; phong trào phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội;

6. Thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú

- Quản lý ký túc xá, sắp xếp nơi ở phù hợp thực tế, duy trì thực hiện tốt Nội quy ký túc xá;

- Phát huy tốt vai trò tự quản trong sinh viên nội trú;

- Xây dựng phòng ở bảo đảm vệ sinh gọn gàng, ngăn nắp, thông thoáng;

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở sinh viên không tổ chức, không tham gia đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào; không có tệ nạn ma tuý, tệ nạn xã hội trong ký túc xá; không uống rượu, gây gổ đánh nhau và không vi phạm pháp luật; quan hệ nam nữ lành mạnh; không vi phạm nôi quy, quy định ở ký túc xá.

7. Thực hiện công tác quản lý sinh viên ngoại trú

- Thường xuyên nhắc nhở sinh viên ở ngoại trú phải khai báo, đăng ký tạm trú, tạm vắng với công an địa phương, địa chỉ nơi ở trọ với trường, khi thay đổi nơi ở trọ phải trình báo kịp thời với các bộ phận quản lý;

- Lập danh sách sinh viên ở trọ nhà dân đi học, có địa chỉ, số điện thoại cụ thể. Phối hợp với công an và chính quyền địa phương nơi sinh viên trọ học để nắm chặt tình hình sinh viên;

- Tuyên truyền để sinh viên ngoại trú thực hiện nếp sống văn minh lịch sự trong khu nhà trọ; chấp hành tốt những quy định của địa phương và khu nhà trọ;

- Tổ chức gặp gỡ sinh viên ngoại trú để nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất.

 

II. Công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục

- Thực hiện các quyết định của Nhà trường liên quan đến công tác kiểm định chất lượng giáo dục;

- Thực hiện các báo cáo gửi về Cục nhà giáo – Đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định;

- Thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên theo quy định;

- Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng dẫn của Cục Khảo thí – Bảo đảm chất lượng giáo dục;

- Tham mưu Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục của trường.

 

III.  Công tác khác

- Phối, kết hợp chặt chẽ giữa với các phòng, khoa, đoàn thể đẩy mạnh các phong trào học tập, phong trào tự học, tự rèn của sinh viên, giáo dục sinh viên; tuyên truyền thực hiện tốt các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, mại dâm, an toàn giao thông, phòng chống tác hại của thuốc lá …;

- Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường thu hút, tập hợp đông đảo sinh viên vào các hoạt động giáo dục thông qua tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục – thể thao, các hội thi …;

- Thực hiện tốt các cuộc vận động do nhà trường và cấp trên phát động.

Phòng CTSV - BĐCLGD

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG
Số 75 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TPVL, tỉnh Vĩnh Long 
Điện thoại: 0703 823310 - Fax: 0703 830525