Thứ ba, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2020 - 4:16 PM Trang chủ     Thư điện tử     Diễn đàn     Liên hệ

Skip Navigation Links
Giới thiệu
Đảng ủy và Lãnh đạo
Các Phòng chức năngExpand Các Phòng chức năng
Khoa - Tổ trực thuộcExpand Khoa - Tổ trực thuộc
TT Ngoại ngữ - Tin học
Đoàn thểExpand Đoàn thể
Tin tức hoạt động
Thông báo
Các văn bản cần biết
Ngành đào tạo năm 2017
Hình ảnh hoạt động
Công khai Đào tạo - Tài chính
Tuyển sinh
Tuyển dụngExpand Tuyển dụng
Thời khóa biểu - Lịch thi
Thông tin tốt nghiệpExpand Thông tin tốt nghiệp
Tìm kiếm
Thông tin cần biết
  

 

Thông tin người dùng
User Online: 11
Truy cập: 5.492.464
User IP: 34.204.193.85
Công đoàn cơ sở

CÔNG  ĐOÀN CƠ SỞ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG

NHIỆM KỲ 2017 – 2022

 

1. Ban Chấp hành:

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 5 thành viên, với các chức danh như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công

1

Hồ Văn Hiếu

Chủ tịch

Phụ trách chung

2

Phan Phương Hiền

Phó Chủ tịch

Trưởng ban Nữ công

3

Phạm Ngọc Thủy Tiên

Ủy viên

Phụ trách kế toán

4

Dương Thị Tuyết Trinh

Ủy viên

Chủ nhiệm UBKT,

Phụ trách hoạt động phong trào

5

Trương Thị Bạch Yến

Ủy viên

Phụ trách chế độ chính sách, Công tác thi đua công đoàn

   2. Cơ cấu tổ chức

            2.1. Các Ban chức năng

                        * Ủy ban Kiểm tra công đoàn:

                        1. Bà Dương Thị Tuyết Trinh             Chủ nhiệm

                        2. Ông Lê Tấn Lợi                              Ủy viên

                        3. Ông Võ Minh Trung                       Ủy viên

                        * Ban Nữ công:

                        1. Phan Phương Hiền                        Trưởng ban

                        2. Phan Thị Thanh Giang                 Ủy viên

3. Nguyễn Thanh Hiếu                    Ủy viên

4. Nguyễn Thị Kim Chi                   Ủy viên

5. Phạm Ngọc Thủy Tiên                 Ủy viên

6. Trương Thị Bạch Yến                  Ủy viên

7. Nguyễn Thị Bích Trâm                Ủy viên

* Ban Thanh Tra Nhân dân:

                        1. Ông Trương Công Tuấn                 Trưởng ban

                        2. Ông Nguyễn Lam                           Ủy viên

                        3. Ông Nguyễn Hữu Tâm                   Ủy viên

                        4. Ông Nguyễn Thanh Tâm                Ủy viên

     5. Ông Võ Cao Thức                          Ủy viên

            2.2. Các tổ công đoàn

Tính đến tháng 9/2017, tổng số công chức, viên chức trong trường là 59, tổng số công đoàn viên là 59, sinh hoạt trong 6 tổ công đoàn (theo đơn vị công tác và chuyên môn được giao), gồm:

- Tổ công đoàn Phòng Kế hoạch tổng hợp - Tổ Kế toán (13 công đoàn viên):

            1. Ông Hoàng Văn Vận                      Tổ trưởng

            2. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm              Phó tổ trưởng

- Tổ công đoàn Phòng Quản lý đào tạo (7 công đoàn viên):

            1. Bà Trương Thị Bạch Yến               Tổ trưởng

- Tổ công đoàn Phòng Công tác sinh viên (5 công đoàn viên):

            1. Ông Võ Cao Thức                          Tổ trưởng

 

- Tổ công đoàn Khoa Tự nhiên - Xã hội (14 công đoàn viên):

            1. Ông Võ Minh Trung                       Tổ trưởng

            2. Bà Nguyễn Thanh Hiếu                  Phó tổ trưởng

- Tổ công đoàn Khoa Lý luận chính trị - Tiếng Anh (11 công đoàn viên):

            1. Bà Nguyễn Thị Kim Chi                 Tổ trưởng

            2. Bà Nguyễn Thị Thúy Phương         Phó tổ trưởng

- Tổ công đoàn Tổ Giáo dục Mầm non (9 công đoàn viên):

            1. Bà Phan Thị Thanh Giang               Tổ trưởng

            2. Bà Nguyễn Thị Kim Tiền                Phó tổ trưởng

 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KỲ 2017 – 2022

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Công đoàn trường trong những năm qua luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Công đoàn ngành Giáo dục, của Đảng bộ trường, sự tạo điều kiện của lãnh đạo trường tạo nên định hướng cho mọi hoạt động của Công đoàn trường đi vào chiều sâu và hiệu quả.

- Tập thể công chức, viên chức của trường có trình độ cao, nhiệt tình, đoàn kết một lòng giúp đỡ nhau để cho hoạt động Công đoàn trường ngày càng vững mạnh.

Những thuận lợi cơ bản trên sẽ là nền tảng vững chắc để Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long tiếp tục hăng hái ra sức phấn đấu xây dựng công đoàn trường ngày càng vững mạnh hơn.

2. Khó Khăn:

- Giá cả thị trường biến động, vấn đề ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh … ít nhiều ảnh hưởng đến tư tưởng và đời sống của cán bộ, công chức, viên chức;

- Việc tuyển sinh hàng năm của trường đang gặp khó khăn do chỉ tiêu tuyển sinh giảm, việc tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, thông tin về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long và Trường cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long…. gây tác động lớn đến tư tưởng công chức, viên chức của trường.

Từ đó, hoạt động của Công đoàn trường cũng sẽ gặp không ít khó khăn, đòi hỏi trong giai đoạn mới Ban Chấp hành Công đoàn trường phải năng động, phát huy tính tích cực nhiều hơn nữa trong mọi hoạt động mới hoàn thành được nhiệm vụ đề ra.

 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu tổng quát

“Tập trung đổi mới tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực cán bộ công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước; tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng truyền thông về tổ chức và hoạt động công đoàn; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

2. Nhiệm vụ tổng quát

- Tăng cường công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và cán bộ, giảng viên, nhân viên; tham gia phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc;

- Phát triển các lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn;

- Phát triển đoàn viên đi đôi với nâng cao chất lượng đoàn viên, quản lý đoàn viên; nâng cao năng lực cán bộ công đoàn cơ sở; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh;

- Nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công quần chúng;

- Tập trung thực hiện hiệu quả tài chính và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn.

3. Chỉ tiêu chủ yếu

3.1. Nhóm chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức công đoàn

1. Chỉ tiêu về phát triển đoàn viên: Hàng năm phát triển đoàn viên công đoàn đạt 100% khi đủ điều kiện.

2. Chỉ tiêu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn:  Có 100 % cán bộ công đoàn kiêm nhiệm từ tổ phó trở lên và cán bộ mới tham gia Ban Chấp hành lần đầu được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công đoàn.

3. Chỉ tiêu về xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh: Công đoàn cơ sở phấn đấu hàng năm đạt tiêu chuẩn xếp loại “Công đoàn vững mạnh”.

4. Vận động đóng góp “Quỹ xã hội” Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Ngành: Hàng năm vận động 100% đoàn viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia đóng góp “Quỹ xã hội” Liên đoàn Lao động, “Tương trợ giáo viên qua đời”, “Tương trợ giáo viên bị bệnh hiểm nghèo” đạt chỉ tiêu công đoàn cấp trên giao.

5. Giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng: Hàng năm bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

6. Về cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành: Phấn đấu cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành công đoàn đạt từ 30% trở lên;

7. Tài chính công đoàn: Hàng năm phấn đấu thu tài chính công đoàn đạt 100% theo dự toán được giao. (gồm thu đoàn phí 1% và trích nộp kinh phí công đoàn 2%) .                                                                        

8. Công đoàn cơ sở phấn đấu hoạt động trên nền tảng công nghệ thông tin (quản lý đoàn viên, lưu trữ công văn đi đến, hộp thư điện tử, phần mềm tài chính công đoàn…).

3.2. Nhóm chỉ tiêu tổ chức Công đoàn tham gia chỉ đạo, thực hiện

- Hàng năm, phối hợp với nhà trường tổ chức tốt Hội nghị công chức, viên chức kịp thời, đảm bảo nội dung theo quy định và tham gia góp ý xây dựng, ban hành Quy chế dân chủ tại đơn vị.

- Phấn đấu có 100% đoàn viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên được học tập quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn.

- Trong nhiệm kỳ vận động 20% đoàn viên và cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia học tập, tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

- Phối hợp với Hiệu trưởng nhà trường vận động 100% cán bộ, giảng viên, nhân viên tham đóng góp quỹ xã hội, nhân đạo.

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG

 

Công đoàn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG
Số 75 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TPVL, tỉnh Vĩnh Long 
Điện thoại: 0703 823310 - Fax: 0703 830525