Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021 - 3:19 PM Trang chủ     Thư điện tử     Diễn đàn     Liên hệ

Skip Navigation Links
Giới thiệu
Đảng ủy và Lãnh đạo
Các Phòng chức năngExpand Các Phòng chức năng
Khoa - Tổ trực thuộcExpand Khoa - Tổ trực thuộc
TT Ngoại ngữ - Tin học
Đoàn thểExpand Đoàn thể
Tin tức hoạt động
Thông báo
Các văn bản cần biết
Ngành đào tạo năm 2017
Hình ảnh hoạt động
Công khai Đào tạo - Tài chính
Tuyển sinh
Tuyển dụngExpand Tuyển dụng
Thời khóa biểu - Lịch thi
Thông tin tốt nghiệpExpand Thông tin tốt nghiệp
Tìm kiếm
Thông tin cần biết
  

 

Thông tin người dùng
User Online: 1
Truy cập: 5.545.141
User IP: 3.235.108.188
Thời khoá biểu khoa giáo dục mầm non tuần 7

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON                              THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2

                               

 KHÓA 44 GDMN - NĂM HỌC 2019 - 2020 

Tuần 7: (Từ ngày 01 tháng 6 đến  ngày 05 tháng 6 năm 2020)

 

THỨ

BUỔI

LOP    TIẾT

44 GDMN A

44 GDMN B

HAI

01/6/20

SÁNG

6h55 – 7h

Chào cờ đầu tuần tại lớp học

Tiết 1,2,3

Mỹ thuật 1 (Cô Hiền)

Anh văn 1 (Thầy Khanh)

Tiết 4,5

Sinh hoạt lớp (Cô Trân) – Lớp ghép

CHIỀU

Tiết 6,7,8

GD thể chất 2 (Thầy Dũng)

Mỹ thuật 1 (Cô Hiền)

    BA

02/6/20

SÁNG

Tiết 1,2,3,4,5

GDQP và AN 2 (Thầy Sơn)  - Hội trường

GDQP và AN 2 (Thầy Sơn)  - Hội trường

Sau giờ học

Vệ sinh lớp học

CHIỀU

Tiết 6,7,8,9

GDQP và AN 2 (Thầy Sơn)

GDQP và AN 2 (Thầy Sơn)

03/6/20

SÁNG

Tiết 1,2,3

Những NLCB của CN M-L 2 (Cô Tấn)

Những NLCB của CN M-L 2 (Cô Tấn)

Tiết 4,5

GD thể chất 2 (Thầy Dũng)

Mỹ thuật 1 (Cô Hiền)

CHIỀU

Tiết 6,7,8

Sự học và PTTL trẻ lứa tuổi MN (Cô Tiền)

Sự học và PTTL trẻ lứa tuổi MN (Cô Tiền)

 

 

NĂM

04/6/20

 

SÁNG

Tiết 1,2,3,4,5

GDQP và AN 2 (Thầy Sơn)  - Hội trường

GDQP và AN 2 (Thầy Sơn)  - Hội trường

Sau giờ học

Vệ sinh lớp học

CHIỀU

Tiết 6,7,8,9,10

GDQP và AN 2 (Thầy Sơn) x

GDQP và AN 2 (Thầy Sơn) x

SÁU

05/6/19

 

SÁNG

 

Thi GDQP (Thầy Sơn)

Thi GDQP (Thầy Sơn)

CHIỀU

 

Thi GDQP (Thầy Sơn)

Thi GDQP (Thầy Sơn)

 

GHI CHÚ: TRƯỚC VÀ SAU MỖI BUỔI HỌC SINH VIÊN VỆ SINH PHÒNG HỌC                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

Thời khóa biểu - Lịch thi
Thời khoá biểu tuần 14 của khoa Tự nhiên - Xã hội

 THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 14 CỦA KHOA TỰ NHIÊN - XÃ HỘI

Thời khoá biểu khoa giáo dục mầm non tuần 7

 THỜI KHOÁ BIỂU KHOA GIÁO DỤC MẦM NON TUẦN 7

Thời khoá biểu Trung cấp Sư phạm Mầm non 18

 Thời khoá biểu Trung cấp Sư phạm mầm non 18

Thời khoá biểu GDMN 19

 THỜI KHOÁ BIỂU GIÁO DỤC MẦM NON 19


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG
Số 75 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TPVL, tỉnh Vĩnh Long 
Điện thoại: 0703 823310 - Fax: 0703 830525