Thứ năm, Ngày 24 Tháng 1 Năm 2019 - 7:20 AM Trang chủ     Thư điện tử     Diễn đàn     Liên hệ

Skip Navigation Links
Giới thiệu
Đảng ủy và Lãnh đạo
Các Phòng chức năngExpand Các Phòng chức năng
Khoa - Tổ trực thuộcExpand Khoa - Tổ trực thuộc
TT Ngoại ngữ - Tin học
Đoàn thểExpand Đoàn thể
Tin tức hoạt động
Thông báo
Các văn bản cần biết
Ngành đào tạo năm 2017
Hình ảnh hoạt động
Công khai Đào tạo - Tài chính
Tuyển sinh
Tuyển dụngExpand Tuyển dụng
Thời khóa biểu - Lịch thi
Thông tin tốt nghiệpExpand Thông tin tốt nghiệp
Tìm kiếm
Thông tin cần biết
  

 

Thông tin người dùng
User Online: 18
Truy cập: 3.012.215
User IP: 54.146.206.127
Giới thiệu tổng quát về trường CĐSP Vĩnh Long 40 năm xây dựng và ...

 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG 40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

 

A. Diễn biến và các mốc quan trọng trong quá trình phát triển

- Ngày 03/11/1976 Bộ Giáo dục ký Quyết định số 2317/QĐ-BGD thành lập Trường Sư phạm cấp 2 Cửu Long, có nhiệm vụ đào tạo giáo viên cấp 2 (Trung học cơ sở) cho tỉnh Cửu Long (gồm 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh hiện nay).

- Ngày 27/03/1990 Hội đồng Bộ trưởng ký Quyết định số 97-HĐBT công nhận Trường Sư phạm cấp 2 Cửu Long thành Trường Cao đẳng sư phạm Cửu Long.

- Năm 1992, sau khi tách tỉnh Cửu Long thành hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, Trường Cao đẳng sư phạm Cửu Long trở thành Trường Cao đẳng sư phạm Vĩnh Long.

- Ngày 07/08/1995, UBND tỉnh Vĩnh Long ra Quyết định số 981/QĐ-UBND sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long và Trường Trung học Sư phạm Vĩnh Long thành Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long.

 

B. Chức năng, nhiệm vụ được giao:       

- Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các cấp Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non trong tỉnh đạt trình độ chuẩn, đạt chất lượng theo đúng qui định hiện hành.

- Liên kết với các trường đại học trong nước mở các lớp liên thông lên trình độ đại học hệ vừa làm vừa học, đào tạo từ xa cho cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo chỉ tiêu của địa phương và được Bộ Giáo dục – Đào tạo chấp thuận.

- Từ năm học 2008-2009, trường mở rộng qui mô đào tạo các ngành ngoài sư phạm, được Bộ Giáo dục – Đào tạo cho phép mở 6 ngành học, nguồn tuyển sinh trong cả nước.

 

C. Lãnh đạo trường qua các thời kỳ

1. Trường Trung học sư phạm

            * 5/1975 – 8/1975

            - Hiệu trưởng:                       Lê Văn Thắm

            * 8/1975 – 11/1975

            - Hiệu trưởng:                       Trần Sâm Quế

            - Phó Hiệu trưởng:                Nguyễn Đăng Nhung

            * 1975 – 1976

            - Hiệu trưởng:                       Huỳnh Phước Hồng

            - Phó Hiệu trưởng:                Phạm Ngọc Thành

            * 1976

            - Hiệu trưởng:                       Nguyễn Thanh Tường

            * 1976 – 1978

            - Hiệu trưởng:                       Nguyễn Đình Chung

            - Phó Hiệu trưởng:                Chu Kim Thành

            * 1978 – 1987

            - Hiệu trưởng:                       Nguyễn Thanh Tường

            - Phó Hiệu trưởng:                1. Lê Kim Toàn

                                                            2. Nguyễn Song Thay

                                                            3. Nguyễn Văn Biên

            * 1987 – 1995

            - Hiệu trưởng:                       Lê Minh Kiệp

            - Phó Hiệu trưởng:                1. Võ Văn Ninh

                                                            2. Nguyễn Thành Tám

2. Trường Cao đẳng sư phạm

            * 1976 – 1979

            - Phó Hiệu trưởng phụ trách:          Ngô Tôn Ấn

            - Phó Hiệu trưởng:                            1. Đỗ Quang Vinh

                                                                        2. Huỳnh Văn Quang

            * 1979 – 1984

            - Hiệu trưởng:                       Nguyễn Đình Chung

            - Phó Hiệu trưởng:                1. Ngô Tôn Ấn

                                2. Vũ Diễm Hằng                                         

                                                            3. Lê Minh Phú

            * 1984 – 1992

            - Hiệu trưởng:                       Nguyễn Thành Triệu

            - Phó Hiệu trưởng:                1. Ngô Tôn Ấn

                                                     2. Lê Minh Phú                                

                                                            3. Nguyễn Thái Đỉnh

            * 1993 – 1995

            - Hiệu trưởng:                       Nguyễn Thái Đỉnh   

            * 1995 – 2005

            - Hiệu trưởng:                       Nguyễn Thái Đỉnh

            - Phó Hiệu trưởng:                1. Lê Minh Kiệp

                                                            2. Nguyễn Thành Tám

            * 2005 – 2008

            - Hiệu trưởng:                       Nguyễn Ngọc Sơn

            - Phó Hiệu trưởng:                1. Nguyễn Thành Tám

                                                            2. Nguyễn Văn Mười Ba

            * 2008 – 2009

            - Phó Hiệu trưởng:                1. Nguyễn Văn Mười Ba

                                                            2. Lê Kim Sáu

            * 2009 đến nay

            - Hiệu trưởng:                       Ngô Thanh Trúc

            - Phó Hiệu trưởng:                Nguyễn Văn Mười Ba

 

D. Thành tích đạt được:    

* Tóm tắt những thành tích của trường trong 40 năm:

Đào tạo từ 1976 – 2016: 

Bốn mươi năm qua trường đã đào tạo được 21.417 giáo viên cho hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. Trong đó:

+ Đào tạo cho tỉnh Trà Vinh 5.246 giáo viên trình độ Trung học sư phạm và Cao đẳng sư phạm; đào tạo tại chức 288 giáo viên cấp 2.

+ Đào tạo cho tỉnh Vĩnh Long: 15.220 giáo viên, 663 giáo viên mầm non trình độ trung cấp (hệ vừa làm vừa học).

Mặt khác, trường cũng đã đào tạo 594 cử nhân các ngành ngoài sư phạm.

Trường còn liên kết đào tạo giáo viên trình độ Cao đẳng sư phạm cho 2 tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng (Trà Vinh: 2.175 giáo viên, Sóc Trăng: 1.975 giáo viên). Liên kết với Trường Cao đẳng thể dục Trung ương II đào tạo giáo viên thể dục trình độ Cao đẳng sư phạm, với Trường Đại học Đồng Tháp Đồng Tháp đào tạo giáo viên Nhạc, Họa trình độ Cao đẳng sư phạm.

 

 

Trường còn liên kết đào tạo trình độ đại học với các trường như:

+ Đại học Sư phạm Hà Nội: đào tạo từ xa 982 học viên, vừa làm vừa học 1.790 học viên.

+ Đại học Đồng Tháp:         1.026 học viên

+ Đại học Trà Vinh: đào tạo sư phạm 369 học viên; ngoài sư phạm 44 học viên

+ Đại học Cần Thơ:  đào tạo Sư phạm Tiếng Anh 80 học viên

 

 Các mã ngành đã và đang liên kết đào tạo với các trường đại học:

+ Liên kết với Trường Đại học Đồng Tháp:

            *Trình độ đại học – vừa làm vừa học gồm: Sư phạm Tin học, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Giáo dục thể chất, Sư phạm Sinh, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục tiểu học.

            *Trình độ cao đẳng chính quy gồm: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật.

+ Liên kết với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đào tạo Trình độ đại học

- Theo hình thức vừa làm vừa học gồm: Giáo dục Mầm non, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học.

- Theo hình thức từ xa: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hoá học.

+ Liên kết với Trường Đại học Trà Vinh:

            *Trình độ đại học – vừa làm vừa học gồm: Quản trị văn phòng, Giáo dục Mầm non.

+ Liên kết với Trường Đại học Cần Thơ:

            *Trình độ đại học – vừa làm vừa học gồm: Sư phạm Tiếng Anh

- Đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học trình độ Trung cấp Sư phạm Mầm non.

 

Công tác bồi dưỡng

Trường đã bồi dưỡng chuẩn hóa được 7.385 giáo viên (1.333 giáo viên Trung học cơ sở; 5.264 giáo viên Tiểu học, 717 giáo viên Mẫu giáo). Đồng thời tham gia công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tỉnh nhà.

Ngoài ra, Trường còn tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn như:

+ Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT: 914 học viên

+ Nghiệp vụ Giáo dục Mầm non: 67 học viên

+ Chứng chỉ Quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C, luyện thi TOEFL, luyện thi TOEIC.

Trường đã liên kết với Trường Đại học Đồng Tháp để tổ chức lớp “Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học công lập”.

 

Đào tạo liên thông:

Trường đã hợp tác đào tạo liên thông với các trường đại học khác nâng cao trình độ lên đại học cho gần 100 cán bộ quản lý giáo dục và trên 4835 giáo viên các cấp từ Mầm non đến Trung học cơ sở.

 

E. Các hình thức đã được khen thưởng:

* Đối với tập thể:

- Được Thủ tướng Chính phủ tặng 1 bằng khen

- 6 bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- 7 cờ và 16 bằng khen của UBND Tỉnh.

- Đảng bộ trường nhiều năm được công nhận  trong sạch vững mạnh.

- Công đoàn trường nhiều năm đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc được Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen.

- 2 cờ khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh

- Nhiều bằng khen của Giáo dục Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, cờ khen của Tỉnh đoàn.

- Hội Sinh viên: được bằng khen Trung ương Hội.

- Hội Cựu chiến binh: nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh.

- Hội khuyến học: bằng khen của Tỉnh hội Khuyến học.

* Đối với cá nhân:

- 56 người được tặng Huy chương, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

- 50 người được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen có nhiều công lao đóng góp ngành sư phạm.

- Nhiều cá nhân nhận Huy chương, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công đoàn”.

Hội thi văn nghệ, thể thao:

- Nhận được nhiều bằng khen, giấy khen.

- Hơn 120 huy chương vàng, bạc, đồng.

- Đạt giải khuyến khích Hội thi các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh khu vực phía Nam do Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đạt giải ba “Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ IX, 2006”.

 

            F. Tổng quan về Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long hiện nay

            - Tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên:  69 (49 giảng viên)

                        Trong đó:

                                    + Thạc sĩ:                               21        (2 nghiên cứu sinh)

                                    + Đại học, sau đại học:        37        (5 đang học thạc sĩ)

                                    + Cao đẳng:                           2

                                    + Trung cấp:                          3          + Trình độ khác: 6

            - Tổng số sinh viên, học viên hiện nay:    1.015

                        Trong đó:

            + Số sinh viên Cao đẳng chính quy:                     463

                                    + Số học viên Trung cấp vừa làm vừa học:          552

            - Số sinh viên các lớp liên kết đại học: 249

 

I. Đảng bộ

            - Tổng số đảng viên: 26 (24 chính thức + 2 dự bị)

            - Số chi bộ trực thuộc: 3

            - Ban Chấp hành Đảng bộ:

                        + Bí thư:                     Ngô Thanh Trúc

                        + Phó Bí thư:             Nguyễn Văn Mười Ba

                        + Các Uỷ viên:          1. Phạm Hùng Dũng

                                                            2. Trần Minh Hoàn

                                                            3. Trần Văn Lạc

                                                            4. Nguyễn Thị Mỹ Linh

                                                            5. Cao Minh Toàn

            - Các chi bộ trực thuộc:

                + Chi bộ Khối Văn phòng:                                              Bí thư Nguyễn Thị Mỹ Linh

                + Chi bộ Khoa Tự nhiên – Xã hội:                                Bí thư Trần Văn Lạc

                + Chi bộ Khoa Lý luận chính trị - Tiếng Anh:             Bí thư Trần Minh Hoàn

II. Lãnh đạo trường

            - Hiệu trưởng:                       Ngô Thanh Trúc

            - Phó Hiệu trưởng:                Nguyễn Văn Mười Ba

 

III. Các đoàn thể

1. Công đoàn

            - Tổng số công chức, viên chức:    69

- Tổng số đoàn viên:                                    69

            - Số tổ công đoàn trực thuộc:         6

            - Ban Chấp hành Công đoàn trường:

                        + Chủ tịch:                Hồ Văn Hiếu

                        + Phó Chủ tịch          Phan Phương Hiền

                        + Các Uỷ viên:          1. Nguyễn Hồng Khanh

                                                            2. Cao Thị Oanh

                                                            3. Phạm Ngọc Thuỷ Tiên

                                                            4. Nguyễn Minh Triều

                                                            5. Nguyễn Văn Trọng

            - Tổ trưởng các tổ công đoàn trực thuộc:

                        + Tổ Công đoàn Phòng KHTH-KT:                                   Hoàng Văn Vận

                        + Tổ Công đoàn Phòng QLĐT                                            Trương Thị Bạch Yến

                        + Tổ Công đoàn Phòng CTSV-BĐCLGD:             Võ Cao Thức

                        + Tổ Công đoàn Khoa TN-XH:                                          Võ Minh Trung

                        + Tổ Công đoàn Khoa LLCT-TA:                                      Nguyễn Thị Kim Chi

                        + Tổ Công đoàn Khoa GDMN:                                          Phan Thị Thanh Giang

 

2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

            - Tổng số sinh viên:                         463

            - Tổng số đoàn viên sinh viên:       463

            - Tổng số đoàn viên viên chức:      13

            - Số chi đoàn trực thuộc:                 15

            - Ban Thường vụ:

                        + Bí thư:                     Ngô Trần Thị Anina

                        + Phó Bí thư:             Lê Trần Phát

                        + UVTV:                    Phùng Công Trứ

           

3. Hội sinh viên

            - Tổng số sinh viên:                         463

- Tổng số hội viên:                           463

            - Số chi hội trực thuộc:                    14

            - Ban Thư ký:                                   

                        + Chủ tịch:                Phùng Công Trứ

                        + Phó Chủ tịch:         Võ Cao Thức

                       

4. Hội khuyến học

            - Tổng số hội viên:               69

            - Số chi hội trực thuộc:        4

            - Ban chấp hành:

                        + Chủ tịch:                Nguyễn Văn Mười Ba

                        + Phó Chủ tịch:         Hồ Văn Hiếu

IV. Các phòng chức năng

1. Phòng Kế hoạch tổng hợp – Kế toán

            - Tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên: 14

            - Cán bộ quản lý:

                        + Trưởng phòng:                               Phan Phúc Bình

 

2. Phòng Quản lý đào tạo

            - Tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên: 9

            - Cán bộ quản lý:

                        + Trưởng phòng:                   Phạm Hùng Dũng

                        + Phó Trưởng phòng:           Trần Ngọc Hân

                                                                        Nguyễn Thị Mỹ Linh

 

3. Phòng Công tác sinh viên – Bảo đảm chất lượng giáo dục

            - Tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên: 8

            - Cán bộ quản lý:

                        + Trưởng phòng:                   Cao Minh Toàn

                        + Phó Trưởng phòng:           Hồ Văn Hiếu

                                                                        Trương Thị Thanh Hồng

 

V. Các Khoa trực thuộc

1. Khoa Tự nhiên – Xã hội

            - Tổng số cán bộ, giảng viên:         16

            - Quản lý các mã ngành hiện nay: Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hoá học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Giáo dục Thể chất, Sư phạm Kinh tế gia đình, Sư phạm Giáo dục công dân, Việt Nam học, Thư ký văn phòng, Quản trị văn phòng, Thư viện thông tin, Quản lý văn hoá.

- Cán bộ quản lý:

                        + Trưởng khoa:                                 Trần Văn Lạc

                        + Phó Trưởng khoa:                         Nguyễn Thanh Hiếu

                       

2. Khoa Lý luận chính trị - Tiếng Anh

            - Tổng số cán bộ, giảng viên:         13

- Quản lý các mã ngành hiện nay: Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Anh.

            - Cán bộ quản lý:

                        + Trưởng khoa:                                 Trần Minh Hoàn

                        + Phó Trưởng khoa:                         Nguyễn Thị Minh Trinh

                       

3. Khoa Giáo dục Mầm non

            - Tổng số cán bộ, giảng viên:         9

            - Quản lý các mã ngành hiện nay: Giáo dục Mầm non.

            - Cán bộ quản lý:

                        + Trưởng khoa:                                 Nguyễn Vũ Huyền Trân

                        + Phó Trưởng khoa:                         Đặng Thị Ba

 

4. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

            - Tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên: 6

            - Quản lý các chương trình giảng dạy hiện nay: Tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh phổ thông, luyện thi chứng chỉ quốc gia tiếng Anh các trình độ A, B, C, luyện thi TOEFL, luyện thi TOEIC.

            - Cán bộ quản lý:                 

+ Phó Giám đốc phụ trách:             Lê Văn Điệp

 

 

Tháng 11/2016

 

 

 

 

 

           

 

Tin tức hoạt động
Những quy định tiếp công dân

 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long ban hành những quy định về việc tiếp công dân của trường

Tiếp công dân của Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long

Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long quyết định và thông báo lịch tiếp công dân của trường như sau:

BÁO CÁO CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017 - 2018

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG BÁO CÁO CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017 - 2018

Lễ kết nạp Đảng viên chi bộ 1

 Lễ kết nạp Đảng viên mới của chi bộ 1

Hội Nghị triển khai nghị quyết Đại hội Đoản

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

Kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 8 - 3

 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Quốc Tế phụ nữ ngày 8 - 3

Tổ chức triển khai hội nghị thực tập Sư phạm năm học 2017 - 2018

 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai thực tập Sư phạm năm học 2017 - 2018

Báo cáo tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2016 và 2017

 Thực hiện Công văn số 2919/BGDĐT - GDĐH ngày 10/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào về việc báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016 và 2017 như sau:

Giới thiệu tổng quát về trường CĐSP Vĩnh Long 40 năm xây dựng và phát triển

 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG 40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

12

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG
Số 75 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TPVL, tỉnh Vĩnh Long 
Điện thoại: 0703 823310 - Fax: 0703 830525